Geschiedenis

Toen rond 1950 de watersportrecreatie in opkomst kwam, werd de basis gelegd voor wat later Jachtwerf Rijpkema zou worden en nu Jachtwerf Nerushoek is. De toen nog vrije punt grond die uitstak tot in de Terhernster Poelen werd in gereedheid gebracht om er schepen aan te meren. In die tijd betrof het met name kleine zeilboten en af en toe een motorscheepje. Zeker in vergelijking met nu was de recreatiewatersport zeer bescheiden.

org1 Terherne rond 1950, de pijl geeft Jachtwerf Nerushoek aan.

In 1977 is de haven gekocht door Sleepdienst Rijpkema. Sleepdienst Rijpkema groeide sterk en kreeg behoefte aan een locatie waar onderhoud en constructie kon worden uitgevoerd. Dit resulteerde in een uitbreiding met een werf. Zo ontstond Jachtwerf Rijpkema. In de loop der jaren groeide deze werf uit tot een specialistisch bedrijf waar menig watersporter, maar ook menig watersportbedrijf een beroep op heeft kunnen doen. Want behalve de bouw en modernisering van schepen bleek er ook grote behoefte aan werk in fijn metaal en groot constructiewerk.

In de loop der jaren bleek het steeds moeilijker om zowel recreatievaart als grotere beroepsvaart op dezelfde locatie van dienst te zijn. In een tijdsbestek van 10 jaar is er toegewerkt naar een splitsing en is de jachtwerf aangepast en ook aantrekkelijk gemaakt voor recreatie. In 2002 is de jachtwerf overgenomen door Jacob Rijpkema, de zoon van Auke.

De werkzaamheden aan de grotere beroepsvaart werden daarna door Sleepdienst Rijpkema uitgevoerd op een nieuwe locatie. De haven en werf werden omgedoopt tot Jachtwerf Nerushoek die zich vanaf dat moment volledig kon richten op recreatie- en lichte beroepsvaart. Jachtwerf Nerushoek heeft zich in diverse disciplines gespecialiseerd en voert de meest uiteenlopende opdrachten uit.

De brede watersportondersteuning en de geweldige ligging maken van Jachtwerf Nerushoek voor iedere watersporter een uitstekende plaats om af te meren!